Krásnolipský spolek

Kontakt:

Krásnolipský spolek

Kamenná Horka 110

Krásná Lípa 407 46

 

IČ: 227 68 653

Číslo účtu: 249342524/0300

 

piště: info@krasnolipsko.cz 

volejte: 736 224 222 (Aleš Kubica),  775 233 703 (Miroslav Řebíček), 777 576 621 (Irena Kubicová)

 

Účel spolku

Účelem spolku je vytvářet činnost v oblasti sportu, kultury, turistiky, vzdělávání, ochrany přírody v Krásné Lípě a jeho okolí.

Cl. III

Hlavníčinnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplněníúčelu popsaného v či. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1. pořádání sportovních, kulturních akcí pro veřejnost

2. podpora rozvoje šetrného turistického ruchu v regionu

3. spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodníúrovni

4. pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k zdravému životnímu stylu

5. organizování kampaní a petičních aktivit

6. propagace aktivit spolku a osvěta v ochraně životního prostředí

7. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

8. poradenské a konzultačníčinnosti

9. aktivně se účastnit na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se života v regionu

10. podpora dobrovolnictví

 

Členové rady:

Aleš Kubica z Krásné Lípy

Irena Kubicová z Krásné Lípy

Miroslav Řebíček z Krásné Lípy