Konference Prolínání Světů 2018

V sobotu 15.září 2018 proběhla v Krásné Lípě konference, která se již šestým rokem stala tradiční
regionální akcí. Přináší témata osobního rozvoje, témata společenská a vzdělávací a to k zamyšlení,
reflexi a inspiraci. Tento rok na konferenci vystoupili moderátoři a novináři Monika Valentová, Martin
Veselovský, Petra Kruntorádová a Dan Barták, dále pak lékařka Laura Janáčková, pedagog Zdenek
Slejška, terapeut Jan Burian a řádová sestra Angelika Pintířová. Akce se zúčastnilo 90 lidí a již šestým
rokem je příležitostí k setkávání bez dogmat, limitů a škatulek. Konference je neziskovým počinem a bez
podpory partnerů by nemohla na tak vysoké úrovni proběhnout. Děkujeme tedy městu Krásná Lípa,
společnosti Lesy ČR, společnosti Mikov, Horák Cz, geodetické kanceláři Ing.Jana Chrousta, společnosti
Bohemian Cottage, tiskárně Jiřího Manzela, mediálním partnerům Pravému domácímu časopisu a
časopisu Žena a Život, obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, dále podporovatelům akce
pivovaru Falkenštejn, kavárně a vinárně Atelier, čokoládovně Mana a všem účastníkům, lidem, bez
kterých by to všechno nemělo žádný smysl.
Za Krásnolipský spolek
Mgr. Irena Kubicová-autorka projektu