NAŠE TEČKA ZA BUBNOVÁNÍM v Krásné Lípě

Agentura Pondělí od roku 2010 bubnuje ve Šluknovském výběžku za duševní zdraví, vždy v rámci celostátní akce „Týdny pro duševní zdraví“. Smyslem akce a také posláním Agentury Pondělí je propojovat dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Svými akcemi chceme ovlivňovat pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. 
Minulý týden jsme opět bubnovali, společně se sdružením „Krásnolipsko“ a s občany šluknovského výběžku, tentokráte v Krásné Lípě za duševní zdraví pana prezidenta. 
Díky všem, kteří bubnovali, kteří diskutovali, kteří se vyjádřili slušně, kteří měli odvahu i těm, kteří ji neměli, ale byli tam v duchu s námi, těm kteří podpořili akci pěknými slovy a zkušenostmi se vzděláváním a životem lidí s postižením. Díky, že jste si chvíli vzpomněli na ty, kteří nejsou „krásní, mladí a perspektivní,“, ale jsou bohatí jinak, jsou pro naši společnost také vzácní a důležití, protože nás učí. Učí nás respektu, trpělivosti, poznání, že jsou zde i jiné hodnoty, ne jen rychlost a výkon ve škole. 

Velký díky panu prezidentovi Zemanovi, že otevřel diskuzi, škoda, že u otevření tématu skončil a nechtěl vyslechnout názor druhých, hlavně těch, kterých se to týká. Díky pane prezidente, že jste otevřel srdce a ústa lidem, kteří k této problematice mají co říci. Velké díky samotným lidem s postižením, kteří přišli bubnovat na náměstí v Krásné Lípě a i do médií nahlas říkali své příběhy, své zkušenosti a své pocity. I díky akci v Krásné Lípě získali zase nové dovednosti a zkušenosti, které se jim v životě budou hodit. A také my, kteří jsme akci pořádali, jsem zase chytřejší a zkušenější. Dnes už víme, že naše téma není jen naše, ale zajímá hodně lidí, že ne vše, co je napsáno v médiích, je pravda, že ne všichni s námi souhlasí, ne všichni mají odvahu, a ne všichni umí říci jiný názor slušně a pod svůj názor se podepsat. 
Všechny ty krásné dopisy s podporou si uložíme v paměti a slibujeme, že budeme zase někdy, někde a někomu bubnovat, pokud budeme mít pocit, že je to potřeba.

PS: Pak prezident Zeman kouřil v Křinickém pivovaru, který je nekuřáckým podnikem. Asistenti Agentury Pondělí učí své klienty dodržovat pravidla a respektovat druhé. Pane prezidente, máme ještě volné místa ve službě Sociální rehabilitace. 
ÚNOR 2015

Monika Lampová za Agenturu Pondělí a Aleš Kubica za Občanské sdružení Krásnolipsko