Tisková zpráva o VII. Mezinárodním folklorním festivalu Tolštejnského panství

VII. Mezinárodním folklorním festivalu Tolštejnského panství

V pátek 13. června dopoledne proběhl úvodní pořad na základní škole v Chřibské, kde maďarský 

soubor Piros Rózsa z Kaloče předvedl své umění a dokonce roztancoval malé diváky. 

Odpoledne pak ve Varnsdorfu, v rámci farmářských trhů zahrála cimbálová muzika Lužičanu a 

v 17.00 začal hlavní páteční pořad „Ke dni MAS Šluknovsko“ s pořádajícím Lužičanem, finalisty 

dětské pěvecké soutěže Zpěváček za doprovodu ŽAKORu z Varnsdorfské ZUŠ, italskými 

praporečníky z Orte, slovenskou Lidovou hudbou Ivana Pašku, maďarskou Piros Rózsa, rusavským 

Rusavjanem a Hanáckou Besedou z Kojetína. Naštěstí ani krátká dešťová přeháňka diváky 

nevyhnala. Navečer pak proběhlo tradiční besedování u cimbálu s báječnou atmosférou. Festivalové 

pořady provázel průvodním slovem starosta Varnsdorfu Martin Louka, který se svého úkolu skvěle 

zhostil i následující sobotu v Krásné Lípě.

Festivalová sobota se odehrála na náměstí v Krásné Lípě. Ráno odstartoval Pohádkový les pořádaný 

KČT Krásná Lípa a náměstí zaplnil do posledního místa tradiční staročeský jarmark. V deset 

hodin se divákům v dětském pořadu představil domácí Křiničánek doprovázený opět ŽAKORem, 

Vysočánek z Hlinska a Jizerka z Liberce. 

Krátce po obědě se v prostorách Aparthotelu Lípa setkali zástupci souborů se starostou Krásné Lípy 

Zbyňkem Linhartem, senátorem Jaroslavem Sykáčkem, předsedou FOS ČR Zdeňkem Pšenicou, 

ředitelem festivalu Petrem Semelkou a ostatními vzácnými hosty festivalu. Setkání se neslo 

v přátelské atmosféře. Mezi tím se na náměstí vyhodnotila tradiční soutěž „Bábovka jarmarku“.

V půl druhé pak prošel Pražskou ulicí krojovaný průvod všech účastníků festivalu, kde po krátké 

prezentaci na náměstí všichni společně shlédli efektní vystoupení italských praporečníků. Poté 

začal hlavní galaprogram festivalu. V něm se představili s již zmíněnými soubory ještě Vysočan 

z Hlinska a Hudební skupina z Eibau. V přestávce galaprogramu proběhlo též vyhodnocení 

Pohádkového lesa. Po skončení přenechali folklorní soubory podium dechovým hudbám 

z německého Bernsdorfu a Němčic v rámci spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Česká 

Kamenice. Opět nás trápilo počasí, ale diváci v Krásné Lípě byli úžasní a po otření lavic svá místa 

znovu a znovu zaplňovali. 

Po večeři se všichni přemístili do areálu Resortu Lípa a užili si skvělou módní přehlídku dospělých 

souborů. Tu velmi vtipně moderoval Mirek Vais a mohli jsme vidět též spodničky a další 

zajímavosti a pikantnosti krojů. Žádný model zábavu určitě nekazil a tak se podařilo navodit 

ohromující náladu na další besedování, kde se předvedli souborové muziky před Křinickým 

pivovarem na náměstí a v Resortu Lípa. Besedování skončilo nad ránem a bylo nádherným 

vyvrcholením VII. MFF TP.

V neděli po mši svaté v místním kostele a křtu „Lužičanky“ Doubravky si všichni společně 

zazpívali před kostelem a zároveň se mezi sebou rozloučili. 

VII. MFF TP pořádal FS Lužičan s MAS Šluknovsko a městem Krásná Lípa ve spolupráci s FOS 

ČR a městem Varnsdorf. Za finanční podpory Ústeckého kraje, Ministerstva kultury ČR, města 

Varnsdorf a Krásná Lípa, mikroregionu Tolštejna a DSO Sever a dalších sponzorů. 

Celý festival se nesl ve velmi přátelské atmosféře a vše naštěstí proběhlo podle plánů. Ohromné 

poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím, divákům a sponzorům za nadstandartní 

spolupráci a velkou pomoc. Moc všem děkujeme a již nyní se těšíme na další ročník.

konaného 13. – 15 června 2014 ve Varnsdorfu a Krásné Lípě.

Petr Semelka